Debrecen, Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu
4010 Debrecen, Pf. 54.

ISSN 1789-0128
EPA

A Helynévtörténeti Tanulmányokról

A Helynévtörténeti Tanulmányok célja, hogy szakmailag ellenőrzött, tudományos fórumot biztosítson a Kárpát-medence helyneveinek történetét kutató szakemberek számára. Ennek fontosságát egyrészt az magyarázza, hogy e tudományterületet – interdiszciplináris jellegéből adódóan – különböző tudományok képviselői: nyelvészek, történészek, régészek, a néprajz és a történeti földrajz stb. kutatói művelik. A folyóiratnak másrészt fontos szerepe lehet abban is, hogy a Kárpát-medencében ma jelen lévő és egykor jelen volt nyelvek helyneveinek elemzésére közös fórumon nyíljon lehetőség.