FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA

A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék kiadványa

ISBN 0239-1953

 

 

FUD15.

Folia Uralica Debrecensiensia 15.

 

PDF formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban

(A szövegek teljes megjelenítéséhez szükségesek lehetnek a mellékjeles fontok.)

 

 

TARTALOM – INHALT – CONTENTS
SISÄLLYS

Falk Nóra: A réntartás terminológiájáról: a rén agancs szerinti elnevezései a norvéglappban és a finnben

 

3

Jarva, Vesa: Suomen kielen ekspressiivisten sanojen ominaispiirteitä

 

13

Kelemen Ivett: A plurale tantum az északi lappban

 

35

Keresztes László: A vepsze irodalmi nyelv az új evangéliumfordítás tükrében

 

49

Peneva, Dennica: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észtben, a lappban és a bolgárban IV. (Személybeli egyeztetés)

 

65

Pusztai-Varga Ildikó: A forrás- és célkultúra viszonyának hatása a fordítói megoldásokra.

 

83

Rózsavölgyi Edit: The Role of Reformation (Protestant Religions) in the Increase of Mother-tongue Culture in Hungary between 1546 and 1648

 

113

Rusvai Julianna: Pápay József kapcsolatai finn tudósokkal

 

125

B. Székely Gábor: Schmidt Éva északi vogul térképvázlata és Reguly térképének adatai

 

135

Zaicz Gábor: Reguly Volga-vidéki gyűjtése

 

143

Katsauksia suomen kielen opetukseen Unkarissa ja sen lähialueilla (toim. Petteri Laihonen)

 

 

Virpi Masonen: Budapest

 

151

Kirsi Podschivalow: Szeged

 

155

Anja Haaparanta: Pécs

 

157

Petteri Laihonen: Debrecen

 

160

M. Bodrogi Enik : Kolozsvár

 

165

Jarna Karhu: Bratislava

 

172

Hilkka Lindroos–Lenka Fárová: Praha

 

175

Mikko Kajander: Wien

 

179

Pirkko Luoma: Zagreb

 

181

Ismertetések – Rezensionen – Reviews

 

 

Katsauksia – Tapani Lehtinen: Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen (Keresztes László)

 

185

Sirkka Paikkala (päätoim.): Suomalainen paikannimikirja (Keresztes László)

 

188

Terhi Ainiala–Minna Saarelma–Paula Sjöblom: Nimistöntutkimuksen perusteet (Takács Judit)

 

201

Routarinne, Sara–Tuula Uusi-Hallila (szerk.): Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla (Petteri Laihonen)

 

203

Simon Valéria: Melléknévképzők morfoszemantikai sajátosságai a magyar és a finn nyelvben (Kelemen Ivett)

 

209

Arja Hamari:  The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages (Keresztes László)

 

212

Mészáros Edit–Motorkina Svetlana–Kazaeva Nina–Felföldi Ágnes– Širmankina Raisa: Magyar–erza-mordvin szótár (Fábián Orsolya)

 

216

Kozmács István (szerk.):  Megvalósult gyermekálom (Munkácsi Bernát udmurtföldi útja) (Csúcs Sándor)

 

219

Szíj Enik  (szerk.): Reguly Antal naplója oroszul (Zaicz Gábor)

 

224

.  .  :        : (B. Székely Gábor)

 

227

Fejes László (szerk.):  Serkáli osztják chrestomathia (Dennica Peneva)

 

231

Kalevi Wiik: Az európai népek eredete (Kiss Antal)

 

232

In memoriam
Rédei Károly (1932–2008) (Keresztes László)

 

237

Krónika Tanszéki beszámoló a 2007–2008-as tanévről (Petteri Laihonen)

 

239