FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA

A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék kiadványa

ISBN 0239-1953

 

 

 

Folia Uralica Debrecensiensia 14.

 

Pdf formátumban | A Magyar Elektronikus Könyvtárban

(A szövegek teljes megjelenítéséhez szükségesek lehetnek a mellékjeles fontok.)

 

 

TARTALOM – INHALT – CONTENTS
SISÄLLYS – СОДЕРЖАНИЕ

 

Armutlieva, Christina: A tárgy jelölése az inari lappban

 

3

Csúcs Sándor: A közbeeső alapnyelvek rekonstrukciójáról

 

11

Fábián Orsolya: A ’dicsőség’ szó és szinonimáinak megjelenése 
a Lukács evangélium mordvin nyelvű fordításaiban

 

23

Fodor György: Terminológiai kérdések a Máté evangélium
erza-mordvin és karjalai fordításaiban

 

35

Keresztes László: Az északi népek, nyelvek és országok megnevezései
a lappban

 

45

Markus, Kaija: Megjegyzések a finn és a magyar nyelv testrésznevet
tartalmazó idiómáiról

 

61

Maticsák Sándor: Milyen hatást mutatnak a karjalai napnevek?

 

79

Peneva, Dennica: Egyeztetési típusok a magyarban, a finnben, az észtben és a lappban III. (Értelmező jelzős és predikatív szerkezetek)

 

87

Rusvai Julianna: Pápay József, a debreceni professzor

 

103

Sárosi Andrea: Az egyházi terminológia elemzése Márk evangéliumának vogul fordításaiban

 

119

Takács Judit: A magyar nyelv eredetének oktatásáról

 

133

Widmer Anna: Morfológia, szófajváltás és etimológia

 

141

Zaicz Gábor: A mordvin irodalmi nyelvek fejlődésének aktuális
kérdései a XXI. század elején

 

155

Ismertetések – Rezensionen – Reviews
Katsauksia – Рецензии

 

Harri Mantila–Merja Karjalainen–Jari Sivonen (toim.): Merkityksen
ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin. Juhlakirja professori
Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä (Fábián Orsolya)

 

171

Jakab László: Finn–magyar diákszótár (Kelemen Ivett, Petteri Laihonen)

 

178

Ante Aikio–Jussi Ylikoski (ed.): Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála
Pekka Sammallahtii, miessemánu 21. beaivve 2007 (Dusnoki Gergely)

 

185

В. И. Вершинин: Этимологический словарь мордовских
(эрзянского и мокшанского) языков III. (Zaicz Gábor)

 

190

Sipos Mária (szerk.): Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom
(Sárosi Andrea)

 

193

In honorem

 

Viljo Tervonen 90 éves (Keresztes László)

 

195

Rédei Károly 75 éves (Keresztes László)

 

197

Lars-Gunnar Larsson 60 éves (Keresztes László)

 

199

Pekka Sammallahti 60 éves (Keresztes László, Dusnoki Gergely)

 

201

Tõnu Seilenthal 60 éves (Maticsák Sándor)

 

206

Helena Sulkala 60 éves (Christina Armutlieva)

 

208

Krónika

 

Észt–magyar lektori konferencia (Kirli Ausmees)

 

211

Tanszéki beszámoló a 2006–2007-es tanévről (Maticsák Sándor)

 

214