FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA

A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék kiadványa

ISBN 0239-1953

 

 

 

Folia Uralica Debrecensiensia 1.

 

Pdf formátumban

(A szövegek teljes megjelenítéséhez szükségesek lehetnek a mellékjeles fontok.)

 

 

 

Tartalom

Kálmán Béla: Vértes Edit 70 éves

5

Jakab Edit: Vértes Edit tudományos munkássága

11

Agyagasi Klára: Az ’éjszaka’ jelentésű szó a csuvasban

19

Jakab László: Egy hangtani változás rendszertani következményei

25

Kálmán Béla: Munkácsi Bernát anyaggyűjtő munkája

29

Kálnási Árpád: Jelenkori helynévadásunk néhány jellemző vonásáról

33

Kis Tamás: Újabb szempontok az osztják személynévkutatáshoz

39

Kiss Antal: Az obi-ugor nyelvek kutatása Magyarországon (1945-1988)

45

Mantila, Harri: Unkarin I gerundium syntaksia ja semantiikkaa muodon suomenkielisten vastineiden valossa

63

A. Molnár Ferenc: Finnugor vonatkozású tudománytörténeti adalékok I.

77

Rusvai Julianna: Az alanyi és tárgyas igeragozás használata egy osztják szépirodalmi műben

83

Salamon Ágnes: Tárgyas szerkezetek az erza-mordvinban

87

Sebestyén Árpád: A magyar nyelv névutórendszerének fejlődéstörténetéhez

109

K. Szoboszlay Ágnes: Templomos falu – Kirkonkylä

123

Ismertetések, bírálatok:

Pápay József osztják hagyatéka (Próbafüzet). Közzéteszi Vértes Edit
(Ism.: Keresztes László)

127

Papp István−Jakab László, Magyar-finn szótár (Ism.: Keresztes László)

129

Munkácsi−Kálmán, Wogulisches Wörterbuch (Ism.: Kiss Antal)

133

Tkacsenko, O. B., Merjanszkij jazik (Ism.: Salamon Ágnes)

135

Utószó

139