Segédletek Rácz Anita óráihoz

 

2019/2020. tavaszi félév

JELENTÉSTAN

Vizsga (tételek, irodalom)

 

2019/2020. őszi félév

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

Vizsga (tételek, irodalom)

 

SZÖVEGEMLÉKEINK

Halotti beszéd és könyörgés

 

KÓDEXEINK

Jókai-kódex: hasonmás kiadás, betűhív olvasat és latin megfelelő

Bécsi-kódex: betűhív kiadás

Margit-legenda: hasonmás és betűhív átirat, folyamatban lévő digitális kiadás

 

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyar nyelvemlékek c. honlapja